Nasi Księża

Ks. Robert Branicki FDP – proboszcz parafii i przełożony wspólnoty zakonnej

Ks. Michał Szwemin FDP – ekonom, odpowiedzialny za koordynację remontu kościoła

Ks. Michał Kamiński FDP – wikariusz, katecheta