Nasi Księża

Ks. mgr Robert Branicki FDP – proboszcz parafii i przełożony wspólnoty zakonnej, kapelan Stowarzyszenia Przewodników Malborskich

Ks.  dr Michał Szwemin FDP – ekonom, odpowiedzialny za koordynację remontu kościoła, kapelan Krajowej Izby Gospodarczej

Ks. mgr Michał Kamiński FDP – wikariusz, katecheta